மொழியை மாற்றவும்
08045802377

ஆய்வக அல்ட்ராசோனிக் கிளீனர்கள் சாதனத்தில் திரவத்தை கிளர்ச்சியுறச் செய்ய உயர் அதிர்வெண் ஒலி அலைகளைப் பயன்படுத்தும் சாதனம் ஆகும், இதனால் இது ஒரு ஸ்க்ரப்பிங் ஏஜெண்டாக செயல்படுகிறது. தூய்மையான தன்னை சுத்தம் செய்ய திரவ மற்றும் பொருள் உள்ளது என்று ஒரு சுத்தம் தொட்டி கொண்டுள்ளது. மீயொலி தூய்மையான ஒரு துப்புரவு திரவத்தை கிளர்ச்சித்து ஆய்வக உபகரணங்களை துடைத்து உயர் அதிர்வெண் ஒலி அலைகளைப் பயன்படுத்தும் ஒரு சாதனம் ஆகும். ஆய்வக மீயொலி கிளீனர்கள் என்பது ஒரு ஸ்க்ரப்பிங் ஏஜெண்டாக செயல்படுவதற்காக சாதனத்தில் திரவத்தை கிளர்ச்சியுறச் செய்ய உயர் அதிர்வெண் ஒலி அலைகளைப் பயன்படுத்தும் ஒரு சாதனம் ஆகும்.

Product Image (MU150-H)

150 வாட்ஸ் மீயொலி கிளீனர்

விலை: ரூபாய்/அலகுகள்
 • விநியோக திறன்:
 • டெலிவரி நேரம்:10 நாட்கள்
 • மின்னழுத்த:220-440 வோல்ட் (வி)
 • பொருள்:உலோகம்
 • பயன்பாடு:தொழில்துறை
 • தயாரிப்பு வகை:அல்ட்ராசோனிக் கிளீனர்
Product Image (MU600-H)

600 வாட்ஸ் மீயொலி கிளீனர்

விலை: ரூபாய்/அலகுகள்
 • விநியோக திறன்:
 • டெலிவரி நேரம்:10 நாட்கள்
 • தயாரிப்பு வகை:மீயொலி கிளீனர்கள்
 • பொருள்:உலோகம்
 • பயன்பாடு:தொழில்துறை
 • மின்னழுத்த:440 வோல்ட் (வி)
X


Back to top